Notgeldy Ziemi Kłodzkiej

zmień miejscowość

KłodzkoGlatz

Glatz, 25 fenigów, Stadt, 100 Jahre Sparkasse (Bauer)

Miejscowość Kłodzko
Nominał 25 pfennig
Wydawca Stadt-Sparkasse Glatz
Rocznik / Data emisji 6.10.1921