Notgeldy Ziemi Kłodzkiej

zmień miejscowość

KłodzkoGlatz

Glatz, 500.000 marek, Stadt

Miejscowość Kłodzko
Nominał 500.000 Mark
Wydawca Stadt Glatz
Rocznik / Data emisji 25.08.1923