Notgeldy Ziemi Kłodzkiej

zmień miejscowość

Bystrzyca KłodzkaHabelschwerdt

Habelschwerdt, 100.000.000.000 (100 miliardów) marek, Magistrat

Miejscowość Bystrzyca Kłodzka
Nominał 100.000.000.000 Mark
Wydawca Magistrat
Rocznik / Data emisji 17.10.1923